Achievements

Commendation Award

All INDIA NAU SAINIK CAMP - 2019 2019 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ನೌಸೈನಿಕ ಶಿಬಿರವು ಕಳೆದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡರ...

Upcoming Events

Campus Interview

ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸಂದರ್ಶನ  ದಿನಾಂಕ 06-07-2019 ಶನಿವಾರದಂದು ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ‘ಪ್ಲೇಸ್‍ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್’ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್...