Achievements

International Book of Records

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರದ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಶೇಟ್ ರವರ ಕಿರು ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳು ಈಗ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳ ಪುಟ ಸೇರಿದೆ. ಇವರು ತಯಾರಿಸಿದ ...