Achievements

Congratulations

. Pooja Shanbhag            Sheebl Horta 5th Rank                         7th Rank 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟ...

Announcements

Internal Assessments for Final Semester

ಸೂಚನೆ                    ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಬಿ.ಎ./ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ./ಬಿ.ಕಾಂ./ ಬಿ.ಬಿ.ಎ./ಬಿ.ಸಿ.ಎ. 6 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‍ನ ದ್ವಿತೀಯ ಆಂತರಿಕ ಮ...