Achievements

Results 2018-19

 ಮೇ 2019 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿ.ಬಿ.ಎ. ಅಂತಿಮ ತರಗತಿಯ ಫರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ                ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡ ನಡೆಸಿದ ಬಿ.ಬಿ....

Upcoming Events

Campus Interview

ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸಂದರ್ಶನ  ದಿನಾಂಕ 06-07-2019 ಶನಿವಾರದಂದು ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ‘ಪ್ಲೇಸ್‍ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್’ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್...